Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1884-02-16

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Lange

Dokumentindhold

Carl Jacobsen sender efter anmodning Lange 2000 Kr. Han har hørt, at Lange skal skrive om Glyptoteket til Turistforeningen og beder ham om et møde inden han begynder.

Transskription

Kjære Lange

Uagtet De forudsætter det Modsatte maa jeg dog udtale at Deres Anmodning kom mig uventet.
Jeg bør ogsaa allerede nu meddele Dem at De ikke maa gjøre Regning paa at jeg senere kan opfylde eventuelle Ønsker af samme Art. Indlagt medfølger Kr. 2000.

Da man fra Touristforeningen henvendte sig til mig angaaende Oplysninger om Musæerne foreslog jeg at man skulde henvende sig til Dem for at faa Dem til at skrive (imod god Betaling) en Veiledning à la Bädecker til Kunstsamlingerne.
Jeg hører nu at De har overtaget dette Arbeide ogsaa for Ny Carlsberg Glyptotheks Vedkommende. Det vilde være mig kjært at tale med Dem naar De begynder paa Stykket om Glyptotheket.

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir. Jacobsen med 'k'.

København

Det Kongelige Bibliotek