Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1892-06-04

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen beder Meldahl sørge for, at der bliver serveret Ny Carlsberg øl for de tyske kunstnere, når de skal bo bor på Hotel d'Angleterre. Han vil gerne vise, hvad han kan som brygger.

Transskription

26 Frydendalsvei
4-6-92

Kjære Hr. Kammerherre
Meldahl

De bedes at opgive mig, saa snart det er Dem muligt, Navnene paa de tydske Kunstnere som skulle være mine Gjæster paa Skodsborg paa Fredag; jeg vil da sende Indbydelserne til Hotel d'Angleterre.
Jeg vilde sætte Priis paa hvis De vilde give

Værten i Hotel d'Angleterre Besked paa at servere Ny Carlsberg Øl for Gjæsterne. Det er min Forfængelighed at jeg gjerne vil at disse Herrer skulde vide hvad jeg duer til som Brygger, og at jeg ikke blot er en uproductiv Kunstven!

Deres hengivne

Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Rigsarkivet.