Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1945-04-18

Afsender

Helge Jacobsen

Modtager

Haavard Rostrup

Dokumentindhold

HJ taler for erhvervelse af en drengebuste af W. Bissen til Glyptoteket. Han beklager, at hans helbred ikke er blevet bedre efter 6 ugers hospitalsophold.

Transskription

18de Apr. - 45.

Kjære Hr. Rostrup,
jeg har hørt nogen ikke særlig rosende Kritik eller Bedømmelse ( af det af mig tilsendte Foto) af gl. Bissens Drengebuste; da jeg desværre ikke selv har set den og ladet min Haand glide over dens Overflade, kan jeg umuligt afgive et fyldestgjørende Skøn om dens Kvalitet - men efter Fotoet at dømme mener jeg, at kunne stemme for Kjøbet. Rent principielt finder jeg det rigtigt og i min Faders Aand at sikre Glyp. et saadant Kunstværk, selvom

det muligvis som ofte i hine Tider overlodes til Atelierarbejdere, som jo ofte var særdeles dygtige -
Iøvrigt forekommer det mig at Kunsthistorikere for hyppigt lægger for megen Vægt paa det "originalt udførte Kunstværk" - de gode Marmorarbejdere var og er ogsaa i vore Dage dog ikke alle Stympere eller Fuskere; ikke alle, snarere sjældent formaar en Componist at dirigere sine egne Compositioner, hvoraf ovenstaaende kan læres: at være varsom med at overvurdere "Originaliteten" som jo ogsaa i de fleste Tilfælde slet ikke kan controlleres: ergo dico: lad os faa Busten selvom De ikke er enig med mig i min Opfattelse - Tak for Deres Besøg paa St. Lucas - Mit Helbred er desværre ikke bedre efter de 6 Ugers Hospitalsophold, hengivenst
H. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København