Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1910-11-15

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen meddeler, at Bonnesens udgave af Danserindebrønden er nu opstillet i Glyptotekets festsal sammen med Rudolph Tegners.

Transskription

15-11-10
Hr Bonnesen

Deres Gruppe er nu opstillet i Festsalen paa Glyptoteket sammen med Tegners
Nu er spørgsmålet hvad det vil koste at udføre den til Støbning i Bronce.
Figurerne maa ikke være for store kun en Ubetydelighed over almindelig Kvindehøide

Jeg tænker mig 1M 65 for selve Legemets Længde.
Da Figurerne staa lidt skraat [tegning] bliver den virkelige Høide, h jo lidt mindre

Jeg beder Dem opgive Prisen for Figurerne alene udførte i Gibs, altsaa Deres eget Arbeide.
Prisen for Broncestøbningen og for Brønden selv kan senere opgives af Broncestøberen

Deres ærbødige
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger