Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1920-12-06

Afsender

Kai Nielsen

Modtager

Lauritz Zeuthen

Dokumentindhold

Kai Nielsen skriver, at han forgæves har opsøgt Zeuthen på hans kontor i Nørregade. Kai Nielsen vil gerne, inden han skal opereres igen, se på stedet, hvor Vandmoderen skal placeres.
Hans stenhugger, der arbejder på Vandmoderen, vil gerne have et à conto beløb.

Transskription

d 6. Decbr. 1920

Kære Hr: Overretssagfører L. Zeuten.

Nu er jeg endelig kommen saa langt at jeg uden altfor stort Nedfald den næste Dag kan bevæge mig en Dag igennem.
Og da jeg først skal under Kniven ca. 1ste Januar har jeg jo igen lidt Frist.
Naar jeg en Dag kan gaa lige i Ryggen saa jeg ikke er for jammerligt et Syn prøver jeg om samme Dag (ved Telefonen) skulde passe Dem med Hensyn til de mange af mine Ting jeg gerne vilde vise Dem og som De forleden mente at have Interesse af at se.
I Gaar, Næh: i Forgaars prøvede jeg at træffe Dem paa Deres Kontor. Den Stenhuggermester som nu er i stærk Færd med Figuren til Glypthoteket beder om sit første a conto!
Jeg har sagt til ham samme Besked som De bad mig give den ankerske Marmorforretning, nemlig at stile sin Begæring til Glypthoteket pr Deres Adresse Nørregade.
Det er kuns for en Ordens Skyld at jeg ulejligerer Dem med disse Linier vedlagt min Kontrakt med Stenhuggermesteren
og at jeg henvender mig med al dette paa "Heslegaard" er den nydelige unge Dame Skyld i som sad paa Deres Kontor og paastod at der er Dage De slet ikke kom til Byen.
Efter dette første skal jeg ikke mere ulejlige Dem med mine - Glæder! - Jeg var ved at skrive Sorger, men det er da en Glæde at faa Lov til at hugge en af sine Figurer man næsten er gladest yed endnu til et Sted som Glypthoteket - Resten gaar jo saa sin Gang.
Men jeg vilde dog gerne inden de lægger mig paa Slagte­bænken igen have et Møde med Dem paa Glypthoteket for at danne sig en Fornemmelse om det Sted's Omgivelser Figuren skal staa paa og der skal jo gøres en Del Forarbejder inden den kan anbringes der.

Min Kone kørte forleden Dag paa Cykle forbi "Heslegaard" - første Cykletur. Hvor ser dog Gaarden statelig og smuk ud. Vi blev enige om at det maatte være en Fryd at færdes der til daglig.
De venligste Hilsener fra Hende og
Deres hengivne

Kai Nielsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Det originale brev mangler og indholdet kendes kun i afskrift.

København
København

Afskriften er i Glyptotekets arkiv

Vandmoderen