Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1917-04-21

Afsender

Helge Jacobsen

Modtager

Frederik Poulsen

Dokumentindhold

HJ skriver om nogle 'prøver', måske stofprøver

Transskription

Læst. F.P. [tilføjet af Frederik Poulsen med blyant]

21de April - 14

Kjære Dr. Poulsen
Hermed de 3 Prøver af hvilke det med Mærket # er valgt af Dem. Jeg synes ogsaa, eller haaber ialfald at det vil blive mest tilfresstillende - Sligt kan man jo aldrig paa Forhaand garantere.
Kommer paa Mandag
Hilsen Deres heng. H. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets Arkiv