Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-05-14

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved tager på ferie i Istanbul og beder CJ om at sende breve vedr. sarkofagen dertil

Transskription

Beijrout, 14. Mai 1885.
Min Kjære Herr Jacobsen.
Det er min Bestemmelse at tage mig en lille Ferie, og reiser derfor paa Mandag til Constantinopel, hvor jeg bliver 2 à 3 Uger.
Skulde De endnu Ønske at komme i Besiddelse af min Sarcophag, vilde jeg maaske udvirke Tilladelsen til at udføre den, naar jeg havde et Brev fra Ministeren til Monsieur de Ehrenhoff; vil De have den Godhed at besørge et saadanne og sende det til mig i Constantinopel, min Adresse vil være der:"Hotel Imperial".
Jeg har funden flere Skjønne Sager i den senere Tid, deriblandt 2 phonikiske Inskrifter paa Steene, en Scarabae med en phoenikisk Inskrift, og ligeledes et Signet. - Jeg ved ikke, om De interesserer Dem for saadanne Sager - de ere meget sjældne.
Det er her Allerede dygtig varmt. Med mange venlige Hilsner.
Deres Ærbødige hengivne Julius Løytved.
Øllet smager herligt. -

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Beirut
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895