Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1899-03-14

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

CJ fraråder på det stærkeste Helge at købe Georg Brandes samlede værker. CJ vil heller ikke anbefale Helge at begynde at samle på bøger, og han advarer om faren ved at samle!

Transskription

Tirsdag .....
14-3-99

Min kjære Helge
Du har skrevet til Mama om at subscribere paa Brandes' samlede Værker.
Dette kan jeg ikke bifalde. B. har skrevet meget gode Ting, som vi tildeels allerede eie og som vi altid kunne supplere - men han har ogsaa skrevet meget som er rigtig ugudeligt og ligefrem giftigt; og dette er der virkelig ingen Grund til at kjøbe eller eie.
Du taler om at samle paa Bøger.
Ja min kjære Ven, det kan
s. 2
være meget godt - men Du maa vel erindre, at Du har til Din Raadighed i Dit Hjem et saa rigt Bibliothek, at der for Dit Vedkommende slet ikke er Grund til at lave en Bogsamling. Hensigten med at samle Bøger skal jo ikke være at eie dem, men at læse dem, tilegne sig dem og lære af dem.
Der ligger en fare i "at samle" nemlig at man derved let kommer til at lægge Vægten paa det ligegyldige - det at eie -og glemmer det "Ene Fornødne": det at tilegne sig
s. 3
Min Mening er naturligviis ikke at Du slet ikke skal have den Fornøielse at eie Bøger som Du kan klde Dine, men kun at advare Dig for den Forfængelighed der er ved at samle.
Jeg vilde være glad ved at see Dig herinde paa Søndag (eller Lørdag Eftermiddag) istedet for paa Søndag 8 Dage.
Jeg længes nemlig altid meget efter Dig, Du kjære Dreng, og saa regner jeg ud at naar Du alligevel komme her ind til Paaskeferien saa vil jeg ikke savne Dig saa meget paa Søndag 8 Dage, - kan Du forstaae det Regnestykke!
s. 4
Herhjemme have vi det godt. Paula hoster næsten ikke. Jeg hører hende aldrig hoste. Mama har idag en stærk nerveus Hovedpine, men det gaaer nok over.
Jeg læste Dit Brev til Paula, det var et rigtigt pænt Brev (rigtignok med en slem Orthografi bommert!). Din Haandskrift er ogsaa rigtig god Du skal have Ros naar Du fortjener det.
Blot Du nu møder paa Løverdag med en god Characteerbog. - Du maa ikke glemme at brnge den med.
Kjærlig Hilsen fra
Din Fader
"som elsker Dig".

Fakta

PDF
Brev
København
Birkerød

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.