Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1899-03-14

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen fraråder på det stærkeste Helge at købe Georg Brandes samlede værker. Han vil heller ikke anbefale Helge at samle på bøger, og han advarer i det hele taget om faren ved at samle!

Transskription

Ny Carlsberg
14-3-99

Min kjære Helge
Du har skrevet til Mama
om at subscribere paa Bran-
des' samlede Værker.
Dette kan jeg ikke bifalde.
B. har skrevet meget gode
Ting, som vi tildeels alle
rede eie og som vi altid
kunne supplere - men han
har ogsaa skrevet meget
som er rigtig ugudeligt
og ligefrem giftigt; og dette
er der virkelig ingen Grund
til at kjøbe eller eie.
Du taler om at samle
paa Bøger.
Ja min kjære Ven, det kan

være meget godt - men
Du maa vel erindre, at Du
har til Din Raadighed i
Dit Hjem et saa rigt Biblio-
thek, at der for Dit Ved-
kommende slet ikke er Grund
til at lave en Bogsamling.
Hensigten med at samle Bøger
skal jo ikke være at eie
dem, men at læse dem,
tilegne sig dem og lære af
dem.
Der ligger en fare i "at samle"
nemlig at man derved let
kommer til at lægge Vægten
paa det Ligegyldige - det at
eie - og glemmer det "Ene
Fornødne": det at tilegne sig

Min Mening er naturligviis
ikke at Du slet ikke skal
have den Fornøielse at eie
Bøger som Du kan kalde Dine,
men kun at advare Dig for
den Forfængelighed der er
ved at samle.
Jeg vilde være glad ved at
see Dig herinde paa Søndag
(eller Lørdag Eftermiddag) istedet
for paa Søndag 8 Dage.
Jeg længes nemlig altid me-
get efter Dig, Du kjære
Dreng, og saa regner jeg ud
at naar Du alligevel kommer
her ind til Paaskeferien
saa vil jeg ikke savne
Dig saa meget paa Søndag 8
Dage, - kan Du forstaae
det Regnestykke!

Herhjemme have vi det godt.
Paula hoster næsten ikke.
Jeg hører hende aldrig hoste.
Mama har idag en stærk
nerveus Hovedpine, men
det gaaer nok over.
Jeg læste Dit Brev til
Paula, det var et rigtig
pænt Brev (rigtignok med
en slem Orthografi bommert!).
Din Haandskrift er ogsaa rig-
tig god - Du skal have
Roes naar Du fortjene
det.
Blot Du nu møder paa
Løverdag med en god Charac-
teerbog. - Du maa ikke glemme
at bringe den med.

Kjærlig Hilsen fra
Din Fader
"som elsker Dig".

Fakta

PDF
Brev
København
Birkerød

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.

samlermani