Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1912-07-30

Afsender

Rudolph Tegner

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tegner beder om at få udbetalt restbeløbet for Danserindebrønden.

Transskription

Kjøbenhavn den 30te September 1911

Kære Hr. Direktør Dr. phil. Carl Jacobsen
Ny Carlsberg

Da Kummen nu er afleveret til Bronzestøber Rasmussen og den saaledes er færdig i gibs fra min Haand, tilladder jeg mig saafremt det er Dem belejligt, at anmode om Restbeløbet (som 5000. Kr.) som Betaling for Danserindebrønden

med venlig Hilsen fra
min Hustru og Deres hengivne
Rudolph Tegner.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Glyptotekets Arkiv