Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1911-05-14

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Frederik Poulsen

Transskription

14-5-11

Kjære Hr. Dr. Poulsen
Tak for Deres indholdsrige Brev. Mine Erhvervelser i Rom ønsker Helbig skulle skee ved ham.
(Det er ham meget imod, at jeg nu for tiden??? faaer Noget ved Hartwig, naar han ikke faaer Noget .... at gjøre)
Jeg beder Dem derfor at nævne for Helbig disse Sager fra 3 Fontana. Sarcophagrelieffet kunde det maaskee nok være værdt at Helbig saae paa naar De er reist.
Helbig modtager Honorar fra mig for at foretage Indkjøb.


Jeg er glad over at De vil tale med Milani. Jeg kjender
s. 2
ham ikke selv; men han skal ikke være behagelig at have med at gjøre.
De maa endelig ikke tale om Delbrück, naar det ikke er nødvendigt.
Delbrück skal som ung Mand for mange Aar siden have været ret flabet i sin Optræden imod Helbig, hvilket D selv skal have fortrudt, men som Helbig dog ikke kan eller vil glemme.
Imod mig har Delbrück været særdeles elskværdig og seer De ham bedes De hilse ham venligt fra mig
s. 3
Helbig ... altid Delbrück, ...(ulæseligt pga dårlig kopiering)

skulde der i Firenze være Askekister eller Cipper af Stenkister ... arkaiske fra Chiusi saa er .. saadanne velkomne til Glyp! Fac... i Via .. havde tidligere Noget af den Slags...Han var forholdsviis hæderlig og ikke særlig dyr
Bar.. havde ... paa den anden Side af Arno mægtige Samlinger af al Slags men han var meget dyrere og
s. 4
ikke let at handle med.
Om de eksisterer endnu veed jeg ikke. Men ellers er der vistnok i Firenze andre Antiquarer, som det er værdt at opsøge.

Venlig hilsen
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
København
Rom

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsen kopibog nr. 15, moderne kunst