Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-01-09

Afsender

Julius Lange

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Lange meddeler Carl Jacobsen, at han af private (huslige) årsager ikke kan deltage i Grækenlands-ekspeditionen.

Transskription

Kjære Jacobsen

Efter Weis's Samtale med Dem, hvis Resultat han idag har meddelt mig, kan jeg altsaa ikke betragte mig som Deltager i den græske Ekspedition, eftersom det af huslige Grunde er af overvejende Vigtighed for mig at være hjemme midt i April, hvilket jeg maa bede Dem undskylde, at jeg ikke strax var klar over.
Det skulle gjøre mig meget ondt, om

De eller nogen anden betragter min Holdning i denne Sag som et Tegn paa manglende Paaskjønnelse for Deres i Sandhed smukke og storslaaede og noble Tilbud eller den Godhed, De ellers har vist mig.

9. Januar 1887
Deres hengivne

Jul. Lange

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Carlsberg Arkiv. Boxid 000002607. Indkomne breve, Div. Kunst og Glyptotek 1886-94