Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1907-02-26

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJ beder Oppermann om at forhandle med Rodin om prisen på marmorudgaven af "Eva". Rodin må endelig ikke få at vide at CJ vil 6000 frs. for en lille figur af Carpeaux. Han fortæller endvidere, at han er blevet tilbudt nogle sager udført af A. Clésinger, som han egentlig ikke er interesseret i.

Transskription

26-2-7

Kjære Hr. Oppermann
Rodin fik 10.000 frs for St. Jean i Bronce.
L'age d'airain indgik io den store Bestilling 1900 hvor der blev for
Borgerne i Calais
Le Baiser i marmor
L'age d'airain
Puvis de Chav.
Falguière
Vict-Hugo

6stk.
blev betalt i alt 70.000 frs + Marmor Blokken til le Baiser.
L'age d'airain kan da ikke være sat høiere end 3-4000 fr
s. 2
Det gjælder nu om at vide til hvilken Priis han mulig vil levere Marmor-Eva.
Jeg tænkte at byde ham 20.000 f
De maa da absolut ikke (sige) at det er mig, men De maa sige at Glyptotheket kan anvende 20.000 frs til Indkjøb af en fransk moderne Statue i Marmor. Hvis han da forlange mere maa De sige at De troer ikke at Bestyrelsen kan gaae med til mere.
Hvis han da insisterer og De seer at Forhandling er haabløs maa De sige at (han) skal telegrafere til Hr. Weis
s. 3
Det vil være nødvendigt at Kjøbet eller Bestillingen sluttes med Rodin førend Kjøbet af Carpeaux pêcheuse slutter. Thi hvis det bliver bekjendt at Carpeaux lille Figur er betalt med 6000 frs vil Rodin vist forhøie sine Fordringer.
Indlagt et Brev fra en Dame som vil skjænke nogle af Clésingers Sager til Thorv. Museum - hun ved ikke Forskjel paa Th. Mus og paa NC Glypt.
De bedes gaae til hende, tale med hende og eventuelt see paa Sagerne. Jeg sværmer ikke for Clesinger - tvertimod.
Jeg antager at vi maa see
s. 4
paa en høflig Maade at blive fri for dem.
Jeg er paa Hovedkontoret imorgen fra Kl. 9 til 11 100 Vesterfælledvei, hvis det var dem beleiligt at komme did, vilde det være heldigt at tale endnu engang sammen.
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
København
København

Glyptotekets arkiv.
D Breve til Carl Jacobsen fra Auguste Rodin