Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1909-01-18

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

CJ fortæller, at han rejser til Ægypten sammen med Paula. Han undrer sig over hvor Helge opholder sig og frygter, at han er blevet i England. Dette er CJ utilfreds med, da det ikke er godt for Helges uddannelse og franskkundskaber.

Transskription

Min kjære Helge

Saa reise da Paula og jeg iaften til Ægypten.
Jeg skrev til Dig til Juul til Adressen i London, men jeg har Intet hørt fra Dig siden Dit Brev af 22-12-8 som har krydset mit Fødselsdagsbrev, og Ingen af os veed om Du er i England eller Frankrig.
Kun frygter jeg at Dit Ophold i England har været længere end heldigt for Dit Studium og for Din Øvelse i det Franske.
Tak for den Viin Du vilde sende mig, den skal vi drikke sammen naar vi komme hjem.
Her ligger Masser af Breve til Dig som vi ikke tør afsende

uvidende som vi ere om din Adresse.
Jeg sender Dig indlagt et Brev fra afdøde M. Velten. Skulde Du nogensinde komme til Marseille kan det tjene til Introduction.
Sønnen har vist Bryggeriet nu.
Med venlig Hilsen til Josefine som til Dig selv
Din hengivne
Papa

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.