Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1917-06-22

Afsender

Helge Jacobsen

Modtager

Asta Møller

Dokumentindhold

HJ er bedrøvet over Tyge Møllers død, men er glad for, at Asta Møller vil fortsætte forbindelsen og fremsende tilbud.

Transskription

22 Juni 1917

Fru Tyge Møller
Jeg takker Dem hermed for Deres elskværdige men udaterede Brev, som jeg modtog for nogle Dage siden - det var mig en personlig stor Sorg, at Deres Mand døde saa uventet ialfald for mig - jeg havde glædet mig til efter Krigen at gense ham dernede for sammen med ham som bisidder "at pløje" de mange forskellige Kunsthandlere - nu er dette Haab forbi - men en Trøst

er det jo at De Frue, som De siger vil fortsætte hans Virksomhed og det vil altid glæde mig om De vil sende Fotografier og Oplysninger om eventuelle Sager, som maatte egne sig til Glyp. eller mig selv.
Ang. min Bemærkning vedrørende Malerier af Gauguin har Deres afdøde Mand kun i et Tilfælde tilbudt mig et saadant nemlig det næsten 4 m x 1½ meter store Billede hos Levesque: som siges at koste 150.000 fr. hvorimod jeg fra anden Side nyligt har købt et Tahiti billede (som jeg glæder mig til at faa hjem) à 25.000. Det var en god Forretning med den lave Fr. kurs

som sagt Frue - naar De har noget af Interesse skal det være mig en Glæde, om De vil sende mig blot nogle Ord ledsagende Fotografi af Sagerne

Venlig Hilsen
Deres forbundne
Helge Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Paris

Glyptotekets arkiv