Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-01-27

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Meldahl sender CJ nogle bogtitler og fortæller at overførster Müller har lært sig at fotografere.

Transskription

Kjære Hr Jacobsen !

Leopold Julius
Über das Erechtheion
München. Teodor Achermann
1878
Koster 60 Øre

Kan altsaa forskrives pr Post i + Baand [korsbånd] og haves i nogle Dage her i Byen.

Fergusson..... skrev i Transaction of the Institute af British Architect 1875-76

Double Les Cesares de Palmyre Paris 1877
I .... V. Bind er om Palmyra
Berlin 1883

Kammandør Overførster Müller har i kort Tid lært sig at fotografere og selv brugt det paa R.....
Han kan altsaa igjennem Broderen Sophus Müller give Veiledning til at finde en ..... Mand til det Brug

Deres hengivne
F Meldahl

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Carlsberg Arkiv. Boxid 000002607. Indkomne breve, Div. Kunst og Glyptotek 1886-94