Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-08-29

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved vil gerne benytte den libanesiske delegations besøg i Danmark til at opnå tilladelse til at udføre en sarkofag fra Beirut. Løytved beklager meddelelsen om Worsaaes død.

Transskription

Constantinopel, 29 August
1885.
Hôtel Impérial.

Kjære Herr Jacobsen.
I faa Dage afgaar herfra den Mission, som skal overbringe Kongen og Kronprindsen af Danmark Decorationer fra Sultanen.
Denne Leilighed beder jeg Dem at benytte til at faa Sarcophagen til Danmark. Saavidt jeg saa i Hs Excellences Udenrigsministerens Brev til Dem, interesere han sig for Sagen. Og jeg er overbeviist om, at dersom De kan faa Hs Excellence til at bede Hs Majestæt Kongen eller en af Prindserne, til at opfordre Chefen for Missionen at bede Hs. Maj. Sultanen om Tilladelse at Sarcophagen kan blive udført fra Beyrout, at det ikke vil blive nægted, og Danmark vil komme i Besiddelse af et

Skjøndt og sjældent Syrisk Stykke.
Jeg ved ikke nogen anden og bedre Leilighed, at kunde faa den afsendt paa - - - og det forekommer ofte, at andre Regjeringer benytter lignende Fald, som stedse med den største Forekommenhed bliver tilsagt.
Og Dem, Kjære Herr Jacobsen, vil jeg stedse være taknemlig, for at Stykket ikke gaar Tabt.
Jeg blev ikke lidet overrasked at erfare Hs. Kgl. Høihed Prinds Valdemars Forlovelse med Hds Kgl. Prindsese Marie af Orléans; jeg forener mig med de mange i Hjemmet, ret af Hjerted at Ønske de Trolovede Lykke og Velsignelse.-
Men den sørgelige Efterretning om Kammerherre Worsaaes Død har bedrøvet mig meget, hvilket Tab, netop nu, hvor han var saa nødvendig.
I Dag forlader jeg Constantinopel for med et Russisk Skib langs med lille Asiens Kyst at vende tilbage til Syrien, jeg haaber at være i Beyrout i ca. 10 Dage.
Det gjør mig dog Ondt at jeg ved

mit Besøg i Europa ikke tog hjem for nogle Dage, men jeg ved, hvor svært det er at komme bordt fra det Kjære Hjem, naar man engang er der, det var det, som mest Afholdt mig, nu nyder mine Drenge Glæden.
Med mange venlige Hilsner til Dem og Deres Frue-

Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Konstantinopel
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895