Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1889-01-22

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved kondolerer i anledning af Carl og Otillia Jacobsens søn Thorvalds død. Han informerer Carl Jacobsen om sine rejseplaner og håber, at de kan mødes i løbet af maj måned.

Transskription

Beyrouth, 22. Januar 1889

Min Kjære Herr Jacobsen.
Det gjorde os meget Ondt at modtage den sørgelige Efterretning, at Vor Herre igjen har bordtaget til et bedre Liv et af Deres Børn.
Vi beder Dem om at være overbeviist om største Deeltagelse. - Kun Forældre, som har havt den samme Skjæbne, kjender Smerten, naar et af de Smaa bliver bortkalde. Vi har jo ogsaa en lille Pige og Dreng paa Kirkegaarden.
Vor Herre vil dog give Dem og Deres Hustru den Trøst og Kraft til at bære Sorgen, som Han efter Sin viise Kjærlighed for os Alle finder nødig.
Vi har en streng Vinter, nu har det dog snart en Ende, og Foraaret kommer da i al sin Pragt.
Jeg vil neppe blive i Beyrout, men om faa Dage begynde en Reise i det Indre; ogsaa haaber jeg i April med Professor Scharling og Buhi at gjøre Reisen til Hauran.
I Slutningen af Mai haaber jeg, saa Gud vil, med min Kone og mine Børn at reise til Italien og da saa langsom hjemad; jeg glæder mig meget til at see Dem og Deres Fru igjen.
Tør jeg bede Dem at betale de 450 francs for Bas-Reliefen til Hr.
Boghandler V. Tryde, Østergade 1.

Med mange venlige Hilsner til Dem og Deres Frue fra min Hustru og mig selv.
Deres Ærbødige og hengivne Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Alexandria
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895