Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

Ca. august 1910

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen skriver om Danserindebrønden og et besøg hos Tegner. Han tilbyder Helge at køre for Jo (Vagn Jacobsens hustru).

Transskription

Torsdag kl. 12

Kjære Helge

Indl. Kort til Jo.
Desværre har jeg aftalt med Dandserinderne at jeg skulle komme ud til Tegner og med dem see paa Modellen, som jeg endnu ikke har seet, strax efter Festen og derpaa kjøre dem til Byen.
Jeg maa derfor afsted saasnart Festen er afsluttet og kan ikke følge Jo over til Udstillingen. Hun maa da følge Strømmen. "Festen" er noget af det tarveligste og kjedsommeligste. Hvis hun vil overvære[?] den (Kortet gjælder jo ogsaa til Udstillingen) skal jeg hente hende præcis.... kl. 12½ i min Vogn, men jeg kan jo nok ikke kjøre hende hjem.
Hilsen til hende [den] kjære Pige!
Din Papa

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København
Rudolph Tegner

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.