Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1889-11-19

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved korrigerer sin identifikation af statuen omtalt i brevet fra 14/11. Det er ikke Kybele, men snarere Attis. Vejret er forfærdeligt, storveziren endnu værre.

Transskription

Constantinople 19. Nov i 1889.
Hôtel Impérial.

Min Kjære Herr Jacobsen.
Deres Telegram af i gaar Aftes modtog jeg imorges. Jeg opsøgte strax Eieren af det antike Stykke, for at faa bestemte og tydelige Oplysninger og Svar.
"Stykket, som han [har] fundet i Panorma (det gamle Cyzicus) har været opstillet i et Tempel nu i Ruiner; saavel Attis som Kybele fand[t]es, men det ene Stykke (Kybele) saa ruinered, at han ikke vilde føre det bordt. Stykket havde han sendt over Havre til Paris, hvor det først i disse Dage er ankommen og endnu ikke udpakked, saa at

ingen har seet det".
Han telegraferede strax til Paris, at Stykket er soldt, og at det skal afleveres efter Ordrer. Jeg haaber i aften eller i morgen tidlig at faa Svar, at det er alt "all right". De vil da formodentlig føren[d] dette Brev ankommer, have faaet en Telegram fra mig, hvori jeg har bedt Dem om at angive mig Deres Agent i Paris, for at modtage Stykket, og for at bede Dem om at angive mig Alt er i Orden.-
Stykket er for Resten ingen Kybele, som jeg skrev, ved at betragte Gibsafstøbningen seer jeg, det er et Mandlig Hoved, følgelig Attis.
Jeg er paa Spor efter 2 andre Stykker, et Hoved og en Figur, som skal være meget Skjønne, men man kan

saa lidet troe, hvad Folk siger her. Finder jeg dem ud, og de ere rigtig Skjønne, skal jeg lade Dem det vide.- Det glæder mig, at jeg under mit Ophold her, har været saa heldig at finde et Par interessante og skjønne Stykker for Dem, disse Sager bliver dog sjældnere og sjældnere.
Her er for Resten skrækkeligt nu. Det regner Dag ud og Dag ind, er koldt og Dagene korte.
Stor Vezieren er endnu værre, med ham kan jeg ikke blive fertig.
Med hjærtelig Hilsen.

Deres Ærbødige hengivne
Julius Løjtved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Konstantinopel
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895