Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1889-08-26

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved er i Roskilde, men tager den følgende fredag til orientalist-kongres i Stockholm og Oslo.

Transskription

Roeskilde, den 26. Aug. 1889

Min Kjære Herr Jacobsen.

Deres 2 Breve, adresseret til Constantinopel, modtog jeg her i Roeskilde, hvortil jeg ankom Løverdag Aften, og fandt - Gud været Lovet - min Hustru og mine Børn her alle vel.
Paa Fredag reiser jeg med min Hustru til Stockholm og Christiania for at overvære den Orientalske Congress.
Angaaende Busten og Hovedet i Constantinopel, forstaar jeg ikke, hvorfor De befrygter Ægtheden af Stykkerne; havde jeg ikke været overbevist om Ægtheden, havde jeg bestemt ikke anmodet Dem om at kjøbe dem.
Profes. Euting vil vistnok en af disse Dage besøge Dem, tør jeg bede Dem

om at meddele ham, at jeg er her i Roeskilde.
I Morgen maa jeg til Kjøbenhavn, men De maa undskylde, at jeg ikke kan komme til Ny Carlsberg for at hilse paa Dem og Fru Jacobsen, men jeg skal tillade mig at være hos Dem paa Torsdag Formiddag mellem 11 og 12.
Med venlig Hilsen til Dem og Fru Jacobsen fra min Hustru og mig selv.
Deres Ærbødige og hengivne

Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Konstantinopel
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895