Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1921-08-11

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Kai Nielsen

Dokumentindhold

Frederik Poulsen beder Kai Nielsen om udføre en profil i gips, så Glyptotekets direktion bedre kan træffe afgørelsen om kummens udformning.

Transskription

11 Aug. 1921

Kære
Hr. Billedhugger Kai Nielsen!
Før Direktionen træffer den endelige Bestemmelse om Kummen omkring Vandmoderen, vilde den gerne se en Prøve paa den nye billige Profil i Gibs (som vi kan lade male granitgraa) blot af en Længde af 2 Meter, som De kan stikke ind, idet De skærer et Stykke af den nuværende Gibskumme. Vil de lade det udføre snarest muligt? Det kan jo ikke blive særlig kostbart, højst ca. 50 Kr.

Venlig Hilsen
Deres hengivne
Frederik Poulsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets arkiv

Vandmoderen