Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

Kejserindestatuernes fødsel

Læs Carl Jacobsens flittige korrespondance med de franske billedhuggere Gautherin og Chapu.

I 1885 fik Carl Jacobsen den idé at lade to af tidens kendte franske billedhuggere, Henri Chapu og Jean Gautherin, udføre to marmorstatuer af kong Christian IX’s døtre Alexandra og Dagmar. Prinsesse Alexandra (1844-1925) var gift med prinsen af Wales, den senere kong Edvard 7. af England, og prinsesse Dagmar (1847-1928) var gift med kejser Alexander III af Rusland.

Carl Jacobsens engagement
De to billedhuggere ses gengivet i samtale med Carl Jacobsen på P. S. Krøyers kendte billede ”Et Aftenselskab i Glyptoteket” fra 1888. Carl Jacobsen skulle bruge de to kejserindestatuer til at gøre sin hastigt voksende kunstsamling endnu mere attraktiv for Københavns Kommune at modtage som gave. Carl Jacobsens betingelse for denne donation var, at kommunen skulle stille en egnet byggegrund til rådighed til en ny Glyptoteks-bygning. Brevvekslingen med de to kunstnere fortæller historien om tilblivelsen af kejserindestatuerne og Carl Jacobsens stærke engagement i de to kunstneres arbejde.

Breve mellem Carl Jacobsen og H. Chapu
Breve mellem Carl Jacobsen og J. Gautherin

P.S. Krøyer. Et aftenselskab i Glyptoteket, 1888