Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-12-22

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen har ventet forgæves på et besøg af Weis.

Transskription

22-Xbre- 80

Onsdag

Kjære Andreas
Jeg ventede Dig forgjæves i Søndags.
Idag ere vi indbudte til Blochs, hvilken Indbydelse vi ikke vilde give Afkald paa.
Men jeg haaber at Du en anden Dag vil fornøie os med Dit Besøg!

Venskabeligst
Carl

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpair. Jacobsen med 'k'

København

Rigsarkivet