Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1878-08-09

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Ottilia Jacobsen har været alvorlig syg, og Carl Jacobsen beder Andreas Weis om at udsætte sit besøg.

Transskription

9-8-78

Kjære Ven
Siden vi sidst taltes ved har Ottilia været meget syg, hun er dog nu uden Fare men det er dog først i dag at hun skal prøve om hun kan taale at være oppe en Times Tid.
Saameget som derfor baade hun og jeg længes efter at see Dig maa jeg dog bede Dig opsætte det tiltænkte Besøg til hun er bleven noget bedre.
Med tak for din venlige Hensigt Din hengivne

Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir. Jacobsen med 'k'

København

Rigsarkivet