Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-04-13

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen sender 500 kr til Weis som rest betaling for Børjesons "Simmeren".

Transskription

Hr Contorchef
Andreas Weis
Gjentofte

Indl. har jeg Fornøielsen at fremsende 500 KrRestbetaling paa Börjesons "Simmeren".
Quittering udbedes.

Jeg haaber at din Optræden i Løverdags har været tilstrækkelig energisk til at vi kan læse en af de første Dage i Bladene at Gibsafstøbning samlingen er aaben for Publicum under hele Udstillingstiden

Din hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brevkort

Dansk

København

Ny Carlsbergs meddelelsespapir.

København

Rigsarkivet