Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-04-10

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen skriver vedrørende nogle fotografier.

Transskription

Kjære Andreas,
Det er ikke af Bladene men af Hr. Assessor Th. Petersen selv at jeg har Meddelelsen om at Bibliothekssagen var stillet i bero.
Du veed at jeg kun ugjerne disponerer over Photographierne til andre Steder, men derom nærmere mundtlig

Din hengivne
Carl J

10-4-80

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir. Jacobsen med 'k'

København

Rigsarkivet