Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-03-26

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen inviterer Weis til middag. Blandt de øvrige indbudte er L. Tuxen.

Transskription

Torsdag 26 Marts

Kjære Andreas,
Har Du ikke Lyst at spise til Middag hos os i morgen Fredag d 27 d kl 6.
Du træffer Tuxen. Du maa undskylde at du faaer en saa seen Indbydelse men vi vilde oprindelig slet ikke

have budet Gjæster. Men vi have alligevel efterhaanden budet saa en og saa en Anden saa Huset bliver temmelig fuldt – og saa vilde vi jo nødig undvære Dig.
Din hengivne
Carl J.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Rigsarkivet