Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1884-03-31

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl og Ottilia Jacobsen inviterer Weis til middag.

Transskription

31-3-84

Kjære Andreas
Vil Du ikke gjøre min Hustrue og mig den Fornøielse at spise til Middag hos os paa Onsdag d. 2de April kl. 6. Det er et lille Selskab i Anl. af vor lille Frøken Vissings Forlovelse med Auditør Anker.
I Haab om at see Dig

Med venlig Hilsen
Din hengivne
Carl J.
S.u.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir. Jacobsen med 'k'.

København

Rigsarkivet