Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1878-10-08

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen beder Weis tage til Köln og byde på en auktion.

Transskription

Tirsdag 8-10-78

Kjære Andreas

Henningsen er bleven syg, maa holde Sengen nogen tid, der kan saaledes ikke være Tale om at jeg kan reise.
_
Kunde Du ikke have Lyst til at være min 'Agent' ved denne Auction
Jeg vilde da foreslaae Dig at jeg gav dig Kr. 500 i Rejseudgifter og "Comission" og at vi forresten aftalte mundlig hvorledes Kjøbet kunde gaae for sig

Du maatte naturligviis helst være i Cölln Løverdag Morgen for at have 2 Dage til at see paa Sagerne.
__
Ligeoverfor Din Chef i Ministeriet kan Du jo med Rette gjøre gjældende at din Gage er beregnet paa at Du maa søge Bierhverv og at det derfor vilde være urigtigt om han vilde lægge Dig Hindringer i Vejen.

Jeg er hjemme i aften og imorgen Formiddag paa Ny Carlsberg og i aften ogimorgen Aften paa Univ. [?]

Imødeseende Dit Svar
hengivenst

Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Rigsarkivet

kunstkøb