Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-04-26

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsens skal bruge en biografi om Carstens.

Transskription

26-4-1880

Kjære Andreas,
jeg skal nødvendigviis bruge Carstens Biografie ved Fernone Riegel, vil Du ikke give Niels den - Du kan godt faa den tilbage naar jeg har brugt den om en 8-14 Dage

Det var en nederdrægtig Artikel i Fædrelandet - jeg haaber da at Jul Lange i det mindste holder sig neutral. Har Du ikke tid til at besøge mig en af Dagene ?

Din hengivne
Carl

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens notatpapir. Ny Carlsberg.

København

Rigsarkivet