Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-08-03

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen beder Weis gennemlæse en skrivelse til Aarhus Museum.

Transskription

3-8-1886

Kjære Andreas,
Indlagt tillader jeg mig at sende Dig en Skrivelse til Aarhus Musæums Bestyrelse som jeg beder Dig lade gaae videre om muligt forsynet med Din Anbefaling.
Var det ikke muligt at Foreningen af denne Gruppe kunde skee paa Kultusministeriets Foranstaltning sammen med de forskjellige andre Ting der forenes i denne Tid (Moses !! foran Frue Kirke.)

Jeg har henvendt mig sam-tig [samtidig]) med ligelydende Skrivelser til Aalborg Odense og Mariager Musæum.
Din hengivne
Carl J.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir. Jacobsen med 'k'.

København

Rigsarkivet