Menu

Resultater: 24

Untitled

Vilhelm Dahlerup

Andreas Peter Weis

Afventer transskription

1879-12-10

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup sender en regning til Carl Jacobsen for nogle forarbejde til en villa.

1879-12-15

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup takker for sit honorar og meddeler Carl Jacobsen, at han har flere tegninger til "Mykene". Han håber endvidere…

1882 udateret

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup beder om Carl Jacobsens tilladelse til at få lavet nogle modeller af kapitælerne til Jesuskirken. Det vil lett…

1882-02-14

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup beder om et forskud for sit arbejde med Huitfeltsøjlen og Jesuskirken.

1885-08-26

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup beder om at få forhøjet sit honorar.

1885-09-30

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup sender en kvittering på, at han har modtaget sit honorar på 1000 kr.

1885-10-01

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup udbeder sig betænkningstid vedr. Jesuskirken. Han takker for det tilsendte honorar

1885-10-20

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup sender et overslag over udgifterne til den planlagte Glyptoteks bygning. Beregningerne ikke renskrevet.

1886-08-03

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup sender regning for 4 afstøbninger af kapitæler i gips

1887-05-26

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup kondolerer i anledning af J.C. Jacobsens død

1887-10-11

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup skriver vedrørende figurerne på et springvand

1887-12-03

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup spørger på vegne af stadsingeniøren om hvornår våbenskjoldene til Dronning Louises Bro kan ventes.

1889-12-06

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup ønsker Carl Jacobsen god bedring med sønnen Alf. Han sender to udkast til Glyptotheksbygningen.

1896-11-09

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup klager over malernes manglende forståelse af et rums harmoni. Han beder Carl Jacobsen ikke forandre, hvad de h…

1896-11-09

Vilhelm Dahlerup

Andreas Peter Weis

Dahlerup klager over, at hans honorar er for lille.

1896-11-11

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup kommer med et forslag til hvordan vægmaleriet forstillende "Charons Båd" ikke vil blive for dominerende i rumm…

1897-01-30

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup skriver til Carl Jacobsen, at han ønsker at stoppe deres samarbejde.

1899-04-19

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup beder om at få sin afsked.

1900-06-08

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Afventer transskription