Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1882-07-29

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Jerichau vil gerne sælge sine modeller til Carl Jacobsen når han om et par år afvikler sit atelier.

Transskription

Nederdraaby 29-7-82

Herr C. Jacobsen

Paa Deres ærede Forespørgsel om jeg vil afhænde Basrelieffer som endnu er i min Besiddelse maa jeg besvare derhen at jeg først om et Aar eller 2 kan tage Bestemmelse om de Modeller som findes i mit Atelie. Det er sandsynligt at jeg da ophæver Ateliet og skal det da være mig en Glæde at imødekomme Deres Ønske idet jeg takker fordi De godhedsfuld tænker paa mig er jeg Deres forbundne

J.A. Jerichau

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv

Relieffer