Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1920-10-15

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Asta Møller

Dokumentindhold

FP skriver om 15 croquis af forskellige kunstnere, der er returneret

Transskription

15 Oct. 1920

Fru Asta Möller!
I Direktør Jacobsens Fraværelse har jeg læst [??] Deres Brev til ham og tillader mig foreløbigt at besvare det. Deres 15 croquis af Daumier skal efter hvad baade Kustoden og Ekspeditøren meddeler mig, være afsendte sammen med andre Billeder til Monsieur Ch. Pottier, 14 rue Gaillon, Paris. Det stemmer med et Telegram fra os til ham af ca. 20-22 Marts 1920 ...lydende:

Daumier 15 croquis Ingres Martyre Symphonies Daumier Soupe expédies Paris.
Ny Carlsberg Glyptothèque

Tegningen ligger altsaa hos Pottier. Kustoden siger, at han forlængst har meddelt

Direktør Jacobsen dette, og at denne har ladet Beskeden gaa videre til Dem.
Det maa være noget Snak, at Hr Schöller har betalt for Transporten af La soupe. I saa Fald har Pottier Skylden deri, til hvem Billedet sendtes, som Telegrammet siger. Forøvrigt er det jo en kendt Sag, at selv om Transporten betales herfra, vil der altid blive præsenteret en Regning paa Ankomststedet. Det samme erfarer vi med Sendingen fra Paris.
De øvrige Spørgsmaal vil jeg opsætte til Direktør Jacobsens Hjemkomst.

Deres ærbødige
Frederik Poulsen

Fakta

Brev

Dansk

København
Paris

Glyptotekets arkiv. Frederik Poulsens kopibog bd. 8, maj 1918 - nov. 1920.