Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1919-12-22

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Asta Møller

Dokumentindhold

FP takker for modtagelsen af kvittering for de 215 frcs., som Asta Møller fik for sin assistance ved Pozzis auktion.

Transskription

22 Dec.1919

Fru Asta Møller!
Tak for Deres Brev og Kvittering for de 215 frcs for Bistand ved Auktionen!
De af Dem nævnede Antiker er aabenbart for ringe til, at Glyptoteket kan have nogen Interesse af at erhverve dem.
P. D. V.

Deres ærbødige
Frederik

Fakta

Brev

Dansk

København
Paris

Ny Carlsbergfondets arkiv. Kopibog II