Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1919-12-04

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Asta Møller

Dokumentindhold

FP meddeler, at Helge Jacobsen er indlagt på Professor Sørensen Klinik, men ventes udskrevet inden jul.

Transskription

4 Dec. 19

Til Fru Asta Møller
6 Avenue de la Motte Picquet
Paris

Ærede Frue!
Hermed har jeg Fornøjelsen pr. Check at sende Dem 215 Franks, 10% af Indkøbsprisen af det ægyptiske Relief, som De købte til Ny Carlsbergfondet paa Pozzis Auktion i Sommer, idet vi takker Dem for Deres Assistance ved Erhvervelsen af dette værdifulde Stykke, der ligesom Hovedet fra 4de Dynasti er lykkeligt ankommet hertil.
Fra Monsieur Dict Hector Braue har vi

modtaget Kvittering paa de 50.000 Franks, som vi sendte ham for Rousseaus Billede: Mont Blanc.
Direktør Helge Jacobsen er desværre for Tiden syg og indlagt paa Professor Sørensen Klink, men haaber at blive udskrevet til Jul.
P.D.V.

Deres ærbødige
Frederik Poulsen

Fakta

Brev

Dansk

København
Paris

Ny Carlsbergfondets arkiv. Kopibog II