Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1919-06-26

Afsender

Asta Møller

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Asta Møller skriver om priserne på Pozzi's auktion. Hun fortæller endvidere, at hun har fået en antiksamling på hånden, som måske vil interessere Glyptoteket.

Transskription

26 juin 1919
Besvaret F.P. [tilføjet med blyant]

Hr Helge Jacobsen
Jeg har lige afsendt et telegram om, at jeg havde opnaaet at faa nr 301 paa Pozzi's salg. Nr. 297 gik til 1630 og nr 298 til 2110. N= 301 gik til 1950 plus 10%. Da jeg rejser fra Paris den 10 juli ned til Arachon for at besøge min datter, vil jeg gerne bede Dem om at sende pengene directe til Mr. Lair Dubril 6 rue Favart - le commisaire priseur[?], med hvem jeg har aftalt denne ordning - efter hvad jeg kan regne ud bliver det en sum paa 2145 francs. Jeg bliver i Arachon til 1 oktober og der bliver min adresse "Villa Leo Delibes - Boulevard de la Plage Arachon-Gironde. En af dagene sender jeg dem et katalog over en privat samling, der findes i Bretagne. Det er Perdrizet, der har catalogeret samlingen, den skulde helst sælges under et, og han forlanger 600,000 francs

Hvis Glyptoteket efter at have gjort bekendtskab med cataloget - kunde tænke sig muligheden af at erhverve denne samling - skal jeg sætte Hr Frederik Paulsen i forbindelse med ejeren - naar han kommer herned i August - eller September - og han vil da selv i ro kunde undersøge samlingen i Bretagne.. De maa bare underrette mig om straks, om det interessere Dem - naar De har faaet cataloget i mellem hænderne - og underrette mig om naar Hr Paulsen kommer til Paris-
Med venlig hilsen Deres
forbundne
Asta Möller.

Fakta

Brev

Dansk

Paris
København

Glyptotekets arkiv