Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1919-07-12

Afsender

Asta Møller

Modtager

Helge Jacobsen

Transskription

12 Juli 1919 Paris

Hr Helge Jacobsen
Jeg modtog Deres brev fra den 24 juni den 5 juli og satte mig straks i forbindelse med Mr Altounian - der sagde at han ikke kunde afstaa det Ægyptiske hoved for 13000, men for 15000 vilde han lade det gaa. Mandag den 7 telegraferede jeg og bad Dem i tilfælde af at De vilde gaa ind paa at give 15.000, om at sende pengene til la Banque du Pays du Nord, tillige bad jeg om telegrafisk svar. Da jeg imidlertid ingen svar har faaet - og jeg skal rejse i morgen til Arachon vil jeg give Dem følgende oplysning. Hvis De har lyst til at faa hovedet og give 15.000 kan De sende pengene til la Banque des pays du Nord paa min konto. Fra Arachon kan jeg give ordre til at betale Mr Altounian -
naar

jeg har faaet vished om igennem la maison Chenue - at hovedet er afleveret til afsendelse.
det glæder mig at De endelig har faaet Gauguins trærelieffer i hænde. Det er ikke saa underligt at De staar ene med Deres opfattelse af moderne kunst i mellem archeologer, da disse i virkeligheden elsker historien i kunsten og den idée kunsten giver dem om gammelt liv - mere end selve kunsten - vi er lige begejstrede enten vi finder den i gl. kunst eller i kunsten fra i gaar - De siger mig ikke om De har faaet le cynocephale - og hvad De synes om den. Jeg kan hilse Dem fra Deres søster. Jeg saa hende i gaar for sidste gang inden min afrejse. Jeg overbragte straks Deres hilsener og fortalte hende om hvad De havde skrevet. Hun rejser næste Søndag til la haute Savoie - hvor hun vil være i St Gervais i 1½ maaned eller maaske 2. Hun glæder sig meget til den 14 juli - men er meget bange for ikke at kunne faa
[på langs]
noget at se af "le défiler". La faule est dangereuse à Paris - og der vil blive stoppende fuldt overalt. Jeg er vis paa, at der er uttallige
[side 1 på langs]
der ikke gaar i seng - men vaager paa fortovene for at være sikker paa en plads. Jeghar vist allerede givet Dem min adresse - her er den igen "Villa La Delibes, Boulevard de la Plage. Arachon.
Har De modtaget fotografiet af Gauguins malerie som Mr Duret har.

Venlig hilsen Deres forbundne Asta Möller

Fakta

Brev

Dansk

Paris
København

Glyptotekets arkiv