Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1919-07-17

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Asta Møller

Dokumentindhold

Frederik Poulsen skriver, at der er sendt penge for genstandene fra Pozzis auktion. Han rejser til London 8/8 og senere i slutningen af september videre til Paris, hvor han regner med at besøge Asta Møller.
Glyptoteket har endnu ikke modtaget L'Homme au nez cassé, ikke heller Rousseau's maleri.

Transskription

17 Juli 19

Fru Asta Möller!
I Overensstemmelse med Deres Ønske har vi for en Dag siden pr Telegram til Banque des Pays du Nord sendt Dem 15.000 Franks for det ægyptiske Hoved og senere har vi pr. Check sendt Hr Lair-Dubrant for det lille Relief fra Pozzis Auktion 2145 Franks. Dermed turde de Spørgsmaal være Ordnede, naar vi nu bare havde Tingene vel hjemme.
For et Par Dage siden modtog vi Fotografier af den store Privatsamling af Antiker i Bretagne og Hr. Perdrizets Katalog.

Det er en Antiksamling af meget ringe Standard og absolut ikke 600.000 Frks. værd. Jeg har sat Kryds i Katalogen ved de Ting vi kunde ønske at erhverve, hvis de var enkeltvis til Salgs, men selv er de ikke first-class. Jeg returnere fotografier og Katalog med Tak.
Jeg rejser den 8de August til England - Adresse: Office of the greek-roman Department - British Museum - London W.C. Ca 20 September kommer jeg til Paris og bliver der vel et Par Dage ind i Oktober. Der er altsaa mulighed for, at vi ses, og jeg tænker at bo Hotel Corneille, hvis der er Plads.
Vi har stadigt ikke modtaget L'Homme au nez cassé, ikke heller Rousseaus Maleri.
Deres ærbødige Frederik Poulsen.

Fakta

Brev

Dansk

København
Paris

Ny Carlsbergfondets arkiv. Kopibog II