Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1918-05-17

Afsender

Asta Møller

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Asta Møller har købt to trærelieffer af Gauguin for HJ. De er for store til at kunne være i den boks, hun har lejet. Hun spørger, om hun skal kontakte Wilhelm Hansens agent med henblik på opbevaring.

Transskription

17 mai 1918
6 Avenue de la Motte Picquet

Til Direktionen for Ny Carlsberg Glyptotek
Jeg har i eftermiddag afsendt et telegram hvori jeg meddeler Dem, at jeg har modtaget Deres cheque og at købet af de to "bois" er i orden.
Jeg har ikke kunnet meddele Dem det før - da den gamle herre, som er ejer af de to "bois" bor

paa landet og først har tilsendt os de to købte ting for et par dage siden. Jeg har faaet dem i gennem en købmand som ikke vil sige mig navnet paa ejeren. Detr lader til at han ogsaa har en del ceramique - som kunsthandleren har lovet at skaffe mig photografier af. Jeg har ikke kunnet opspore andre sculpterede

ting end dem, jeg har tilsendt Dem photografier af. Det lader til, at de er ret sjældne. De to ting De har købt er meget smukke, især den fra Tahiti, den er pragtfuld i sine farver - den alene er de 10.000 francs værd. Kunsthandleren havde allerede udbedt sig retten til at beholde den, hvis Glyptoteket ikke vilde købe den.
De er indrammet i originale rammer sikkert stammende fra fra Gauguins haand.

Deres indramning gør at de er for store til at kunne ligge i den box jeg har lejet for Glyptoteket i Banque des Pays du Nord, og de har desværre ikke en af de store boxe ledige. Hvis De vil skal jeg forhøre hos Direktøren for Hafnia Monsieur Duval-Flung som beskæftiger sig med indkøb for etatsraad Hansen om han mulig skulde kunde opbevare dem sammen med alle de billeder han har købt.?

Vil De meddele mig om de billiger den idé? Boxen jeg har lejet maaler 50 centim. i bredden 50 i dybden og 35 i højden og "les bois" har 62x52 og 66x46 med rammerne indbefattede. Der er altsaa ingen mulighed for os at de kan være der. Det havde været min hensigt at sende Dem et katalog over Degas salg men desværre fik jeg cataloget for sent til at det kunde naa afs. til Danmark før salget. Priserne gik meget højt-. Indlagt i brevet vil de finde kvitteringen for

de 10,000 francs
Vil De ogsaa meddele mig med et par ord om De interesserer Dem for at faa fotografier sendt af al det ceramique som den gl. herre mulig ejer. Jeg gaar stadig paa jagt efter en smuk og ejendommelig Gauguin-...??? men har endnu ikke fundet noget til en rimelig pris. Jeg haaber at De har faaet brevet hvori jeg meddeler Dem, at de to hoveder af Rodin er deponerede i Banq. de. Pays du Nord.
Ærbødigst
Asta Møller.

Fakta

Brev

Dansk

Paris
København

Glyptotekets arkiv