Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1915-11-09

Afsender

Helge Jacobsen

Modtager

Aage Mantzius

Dokumentindhold

HJ fortæller rektor Mantzius, at han ikke samler på malerier af danske kunstnere. Han samler udelukkende på franske malerier, og de vil senere tilfalde Glyptoteket.

Transskription

Hr. rektor Aage Mantzius
Jeg har rigtigt modtaget Deres elskværdige Skrivelse af d. 8. Ds vedrørende et Billede af gamle Kyhn og skal prøve paa at være til Stede ved Bortsalget i Studenterforeningen - Billedet gjensaa jeg i Søndags med Glæde efter ikke at have set det siden i sin Tid i Birkerød-
Jeg kjøber saa at sige aldrig Malerier af hjemlige Kunstnere, og de Billeder jeg har samlet og samler ville efterhaanden tilfalde Glyp.

og ere udenlukkende franske.
Haabende at De vil (derfor nærer jeg iøvrigt ingen Frygt) opnaa mere end de 4000 Kr er jeg Deres
ærbødigst forbundne
H. Jacobsen

Fakta

Brev

Dansk

København
Birkerød

Glyptotekets arkiv. Frederik Poulsens kopibog 1915-1918.