Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1915-09-19

Afsender

Stefan Sinding

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Sinding spørger HJ, om han vil være med til at starte en indsamling til støtte for de franske kunstnere i lighed med den, der er startet i Stockholm.

Transskription

Paris 19 Septb. 1915.

Kjære Helge Jacobsen.

Den danske Minister her, Kammerherre Bernhoft, kom igaar til mig og spurgte mig, om jeg ikke fandt, det vilde være rigtigt, om man i Kjøbenhavn prøvede ved en Kunstnerfest med Tombola f.Ex eller andre Foranstaltninger at faa en Indsamling istand for de franske Kunstnere - i Lighed med, hvad der er gjort i Stockholm. (Jeg sender her et Udklip, han havde med til mig).
Vi blev enige om, at den bedste, vi ved denne leilighed kunde gaa til, var Dig, i den Stilling Du nu staar som Glyptotekets Direktør, Christopher Nyrop vilde det være godt, om Du talte til og fik med.

Det er jo her ikke saa meget om en pekinuær

Understillelse at gjøre, som om at give Franskmændene et Bevis paa Sympathi fra Danmark i denne alvorlige Tid. Om der kan blive nogen vanskelighed ved at bringe denne Tanke til Udførelse, og hvorledes det bedst skulde gjøres, kan jeg hernede fra ikke sige noget, kjender jeg de Danske- og Dig selv ret bliver Ideen greben med Begejstring. Hvad vi alle skylder den franske Kunst og hele den franske Civilisation, behøver jeg ikke at sige. Hvis Du gaar ind paa Ideen, og viser det sig at Sagen gaar, vil det være bedst, at Du skriver til mig, Kammerherre Bernhoft maa som minister for det neutrale Danmark vist ikke blandes for meget ind i det.

Desværre kan jeg nu under Krigen personlig ikke sende noget Arbeide ind som mit Bidrag, hvad jeg ellers vilde gjøre, al Bronzestøbning er umulig og Transport af Kunst ligesaa.

Jeg venter og haaber altsaa snart at høre fra Dig.

Venlig Hilsen
Din hengivne
Stephan Sinding

Fakta

Brev

Dansk

Paris
København

Glyptotekets arkiv