Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1915-10-28

Afsender

Helge Jacobsen

Modtager

Jens Thiis

Dokumentindhold

HJ inviterer Jens Thiis til at holde et foredrag om norsk kunst i Foreningen af Unge Kunstnere, mens han alligevel er i København for at tale om fransk kunst på Glyptoteket.

Transskription

28de. Oct 15

Kjære Hr. Direktør Thiis
Man har nys dannet en Forening af unge Kunstnere i Kjøbenhavn, i hvis Comitée jeg sidder sammen med D'Herrer Wanscher, Docent ved det Kgl. Academi og Karl Petersen cand. mag.
Foreningens Formaa gaa blandt andet ud paa at give Foredrag flere Gange i løbet af Vinteren, og man vilde da sætte særlig stor Pris paa om De medens De opholder Dem i Kjøbenh.

for at foredrage fransk Kunst i Glyptotheket, vilde sige noget om Norsk Kunst i vor Forening enten ved 1. eller maaske 2 Foredrag - den norske Udstilling vil jo snart aabne Øjnene paa en Mængde Mennesker og vise dem, hvad Norsk har præsteret og jeg tager derfor næppe Fejl ved netop at vælge Emnet derom; men iøvrigt overlade det til Dem yderligere at præcisere, hvormeget De tænker at tage med og om hvem De ønsker at tale.
Forventende Deres Svar
Med venligst Hilsen
Deres
H Jacobsen

Fakta

Brev

Dansk

København
Kristiania (Oslo)

Glyptotekets arkiv. frederik Poulsens kopibog 1915-1918.