Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1910-03-16

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Frederik Poulsen

Dokumentindhold

Om Frederik Poulsens ansættelse ved Ny Carlsberg Glyptotek

Transskription

16-3-10

Hr. Dr. Frederik Poulsen
Hermed har jeg den Fornøjelse at bekræfte mit mundtlige Udsagn, at Bestyrelsen for Ny Carlsberg Glyptothek modtager Deres Forslag om Betingelserne for fast Ansættelse ved Glyptotheket, saaledes som de selv har udtrykt det i Deres Skrivelse af 7-3-10.
Dette kun til foreløbig
s. 2
Meddelelse; en formel Contract kan jo blive udfærdiget bagefter.
Jeg tvivler ikke om, og glæder mig til at vort Samarbejde ikke blot skal blive til Nytte for Glyp men ogsaa til Tilfredsstillelse for os begge.

Med venlig Hilsen
Deres ærbødige
Carl Jacobsen

Fakta

Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsen kopibog nr. 15, moderne kunst