Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1909-12-03

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJ skriver til Theodora, at han har hørt et rygte om, at hans børn vil genoptage skiftet af hans bo på grund af nogle juveler. Han antager at det er 'almindeligt vrøvl'

Transskription

Carlsberg
3-12-9

Kjære Theodora
Jeg tvivler ikke om at det er et Udslag af almindelig Vrøvl, naar det er bleven sagt mig at der imellem Eder Børn har været Tale om [at] gjenoptage Skiftet paa Grund af Uenighed om Juvelerne.
Skulde imod min Forventning det yderst usmagelige skee, at mine Børn vilde genoptage skiftet, saa maatte jeg gjøre mit Krav (5/8) gjældende for denne uopfyldte Deel af Skiftets Vedkommende; ikke fordi jeg vilde

beholde den mig retlig tilkommende Deel af Juvelerne; men fordi jeg i saa Fald vil dele den imellem dem om [af] mine Børn, som ikke havde været med til at fremkalde denne Skandale.

Din Papa

Fakta

Brev

Dansk

København

Ny Carlsberg Glyptoteks arkiv. Breve fra Carl Jacobsen til Theodora Jacobsen.