Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1909, efter 23. september

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

CJ bebrejder Helge, at han ikke har været på arbejde på grund af forkølelse, men agter at gå i teatret samme aften.

Transskription

Kjære Helge

Jeg har med Beklagelse erfaret at Du har været saa forkjølet at Du ikke har været paa Contoret siden jeg kom hjem fra Münchenreisen med ikke mindre Beklagelse hører jeg at Du ikke desto mindre ikke generer dig for at ville gaae i Theatret i aften Fredag.
Dette er aldeles usømmeligt og jeg beklager at hverken Du eller din Hustru som dog med en Kvindes finere Følelse skulde lede Dig naar Din egen Følelse svigter, hav Øie for at Sligt ikke kan tillades i en Forretning.
Bedst vilde det være om Du kunde komme paa Kontoret i Eftermiddag og arbeide

Noget - saa var ialtfald Skinnet frelst

Imorgen Løverdag kommer Carlsberg Fondets nye Medlem Hr. Prof. Kristian Erslev og skal see Bryggeriet. Han spiser Frokost hos mig Kl. 12, og jeg har bedet Poulsen og Andersen.
Det vilde baade være nyttigt for Dig og kjært for mig, hvis Du vilde komme.

Din hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

Brev

Dansk

Kristian Erslev træder ind i Carlsbergfondets direktion 23. september 1909, så brevet må dateres umiddelbart herefter .

København
København

Carl Jacobsen kopibog. Carlsberg Arkiv