Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1906-05-15

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Auguste Rodin

Dokumentindhold

Om afsendelse af "Grubleren" og busten af J. P. Laurens.

Transskription

15-5-6

Cher Monsieur Rodin
De retour d'un voyage je trouve votre aimable lettre du 27. Avril.
Je vous prie de faire expédier «Le Penseur" petite vitesse à La Glyptothèque de Ny Carlsberg Copenhague.
par la voie la moins coûteuse.
S'il y a des bateaux à vapeur directes du Havre à Copenhague il serait le mieux de choisir cette voie; s'il n'v en a pas on doit choisir la ligne d'Anvers à Copenhague dont je me suis servi souvent.
Dans ce cas il faut adresser la caisse à Messieurs Phillippsen et de Loeuw expéditeurs
Anvers Belgique
La place où doit figurer la statue est prête et nous nous rejouissons de voir cette œuvre superbe.
Veuillez, Monsieur, agréer l'expression de mes sentiments les plus dévoués
Dr. Carl Jacobsen

Nous espérons de recevoir le buste de Jean Paul Laurens aussitôt que possible.

Oversættelse

15-5-6

Kære Hr. Rodin
Hjemkommet fra en rejse finder jeg Deres elskværdige brev af 27. april, jeg vil bede Dem lade »Grubleren« afsende som fragtgods til Ny Carlsberg Glyptotek København, ad den billigste rute.
Hvis der afgår dampskibe direkte fra Le Havre til København
ville det være bedst at vælge denne rute; hvis der ikke afgår nogle, må vi vælge ruten fra Antwerpen til København, som jeg ofte har benyttet mig af..
I så tilfælde skal kassen sendes til d'Herrer Philippsen og de Loeuw Speditører Antwerpen, Belgien.
Det sted, hvor statuen skal stå, er parat og vi glæder os til at se dette fremragende værk.
Med højagtelse,

Dr. Carl Jacobsen

Vi håber at modtage Jean Paul Laurensbusten så hurtigt som muligt.

Fakta

Brev

Fransk

København
Paris

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger. Kopibog 15, moderne kunst 1899-1913