Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1906-07-31

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Auguste Rodin

Dokumentindhold

CJ takker for modtagelsen af "Grubleren" og busten af Laurens.

Transskription

31-7-6

Monsieur Rodin
"Le Penseur"'et le buste de J. P. Laurens sont arrivés il y a quelques temps.
J'ai donné ordre de vous envoyer les montants convenus: «Penseurs« Mark 15000 que j'ai prié la banque de traduire en francs et dans quelques jours J. P. Laurens f. 2000.
Nous sommes très désireux d'apprendre si nous pouvons espérer d'avoir votre buste par Falguière destiné à la facade de la Clyptothèque.
Veuillez. Monsieur, agréer l'expression de mes sentiments les plus respectueux.
Bien dévoué
Carl Jacobsen

Oversættelse

København d. 31 -7-6
Til Hr. Rodin »Grubleren« og busten af P. Laurens er ankommet for et stykke tid siden.
Jeg har givet ordre til at fremsende de aftalte beløb til dem, for: »Grubleren« 15000 Mark, som jeg har bedt banken veksle til francs og i løbet af nogle dage J. P. Laurens 2000 francs.
Vi er meget ivrige efter at få at vide, om vi kan gøre os håb om at få Falguières buste af Dem, som er beregnet til opstilling på Glyptotekets facade.

Med højagtelse,
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

Brev

Fransk

København
Paris

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger. Kopibog 15, moderne kunst 1899-1913