Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1906-09-11

Afsender

Rudolph Tegner

Dokumentindhold

Tegners buste af Carl Jacobsen er blevet væk. Den har været udstillet på Charlottenborg, siden har ingen set den. Tegner har en afstøbning af den i sit atelier, som han stiller til rådighed.

Transskription

Torsdag 11 September 1906

Hr. Inspectør Oppermann
Angaaende Deres Forespørgsel om hvor Directør Jacobsens Buste af mig beror, maa jeg desværre foreløbig meddele Dem at det endnu til i Dag ikke er lykkedes mig at faa dette oplyst.
Busten har henstaaet i Udstillingsbygningen ved Charlottenborg siden den var udstillet der, mens under Ombygningen sammesteds i fjor er den blevet flyttet men hvorhen er den ingen

der foreløbig kan give mig Oplysning om.
Conservator Bendtzen der havde denne flytning af afstøbningssamlingen under sig og Portner Nielsen ved Udstillingsbygningen kan ingen Besked give mig; sidstnævnte havde jeg anmodet om at bringe Busten til Glyptoteket, men dette har han forsømt.- Dersom jeg ikke ved egen Hjælp kan faa oplyst hvor Busten befinder sig vil jeg søge Politiets Hjælp, og De skal saa høre nærmere fra mig. En Afstøbning af Busten har jeg staaende

i mit Atelier - denne staar selvfølgelig til Disposition.
Deres ærbødige
Rudulph Tegner.

Fakta

Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets Arkiv