Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1906-09-08

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Vagn Jacobsen

Dokumentindhold

CJ kræver, at Vagn opgiver at have Michael Lunn som værge. Hvis han ikke gør det, vil CJ ikke give sin tilladelse til giftermålet med Jo.

Transskription

8-9- 6

Kjære Vagn
Forinden jeg giver Dig min skriftlige Tilladelse til Dit Bryllup, maa Du sende mig en Erklæring, i lovlig Form, at Du ikke længere har eller vil faa Michael Lunn til Værge, samt en Medelelse om hvem Du har valgt i hans Sted.
Erklæringen maa være underskreven baade af Dig og Michael Lunn.

Med Hensyn til den japanske Ørn, maa Du erindre at jeg kjøbte den som et hvert andet Kunstværk, der er min Eiendom og eventuelt vilde tilfalde eder som Arv.
Du maa derfor vente til jeg er død for at kunne faae Ørnen udleveret.
Men i øvrigt troer jeg at Du, efter at jeg har skiftet med Eder paa den Maade som jeg har gjort, ikke har Krav paa Nogetsomhelst Andet udover det som maa blive tilbage i mit Bo efter min Død.
Din hengivne

Carl Jacobsen

Fakta

Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv